BAR UTILITY (NHÂN VIÊN PHỤ QUẦY BAR)

Chương trình này được thiết kế để đào tạo cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí Nhân viên phụ quầy Bar. Nhân viên phụ quầy Bar chịu trách nhiệm hỗ trợ vận hành hiệu quả quầy bar và nhà hàng, bằng cách duy trì các tiêu chuẩn về vệ sinh thông qua việc vận hành thiết bị rửa chén và bồn rửa, đánh bóng đồ bạc, dọn rác, vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc bao gồm quét và lau sàn.

Nhân viên phụ quầy Bar sẽ hỗ trợ các hoạt động của quầy bar bằng cách hỗ trợ Nhân viên pha chế (Bartender), giữ cho khu vực quầy bar sạch sẽ và đảm bảo rằng khu vực làm việc luôn có đầy đủ đồ uống, đá, đồ thủy tinh và các vật dụng khác.

Các khóa học trong chương trình: 14 khóa học

Tín chỉ chương trình: 30 tín chỉ

 

Các nội dung khoá học:

 • Làm việc đội nhóm hiệu quả 
 • Thể hiện sự nhạy bén với văn hóa và xã hội
 • Tham gia thực hành làm việc an toàn
 • Sử dụng các biện pháp vệ sinh để phục vụ khách sạn
 • Thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Dọn dẹp ngăn nắp các khu vực quầy bar
 • Vận hành một quán bar
 • Chuẩn bị và phục vụ đồ uống không cồn
 • Chuẩn bị và phục vụ cà phê espresso
 • Tham gia vào các hoạt động làm việc bền vững với môi trường
 • Tương tác với khách hàng
 • Cung cấp dịch vụ rượu có trách nhiệm
 • Sử dụng kỹ năng Nhà hàng – Khách sạn một cách hiệu quả
 • Trích nguồn và sử dụng thông tin trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn