Category Archives: Du học Úc

Home Archive by category "Du học Úc"

Chương Trình Trung Học Tại Úc

Bậc trung học của Úc gồm 6 năm, bắt đầu từ lớp 7 đến lớp 12. Và chia làm hai bậc: Junior Secondary (Year 7-10) và Senior ...