HOSPITALITY ENGLISH (GENERAL)

Khóa học Tiếng Anh cho Nhà hàng (Tổng quát) là khóa học đầu tiên trong ba (3) khóa học thuộc Speedy Global với tên gọi Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn, được thiết kế cho những học viên đã có các kỹ năng tiếng Anh cơ bản và muốn nâng cao kiến ​​thức, hiểu biết về ngành Nhà hàng – Khách sạn và cải thiện tổng thể Khả năng ngôn ngữ tiếng anh.

English for Hospitality (General) là một khóa học thực hành sẽ giúp bạn cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, đồng thời nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp về ngành Nhà hàng – Khách sạn.

Bạn sẽ học tiếng Anh thực dụng cho công việc, luyện tập ngôn ngữ hữu ích và thực hành trong các tình huống công việc thực tế và nâng cao vốn từ vựng về nhà hàng – khách sạn của bạn. Chúng tôi cung cấp phương pháp tiếp cận dành cho người lớn mang tính tương tác cao để tăng hiệu suất: mỗi bài học bao gồm: các hoạt động trong lớp học và ứng dụng trên web để đảm bảo rằng quá trình học tập thú vị và hấp dẫn.

Có 8 học phần trong khóa học này, với tổng số 24 buổi học, không bao gồm các bài đánh giá xếp loại và các buổi học một kèm một.

Học phần 1: Giới thiệu về ngành Nhà hàng khách sạn

Học phần 2: Hiếu khách

Học phần 3: Khách sạn: Phòng ban và chức năng

Học phần 4: Hoạt động của Văn phòng Lễ tân

Học phần 5: Hoạt động dọn phòng

Học phần 6: Hoạt động nhà bếp

Học phần 7: Hoạt động nhà hàng

Học phần 8: Sức khỏe và An toàn