Lễ Tân (Receptionist)

Chương trình này được thiết kế nhằm đào tạo cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí Lễ tân. Nhân viên lễ tân sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của Bộ phận Lễ tân thông qua việc xử lý nhiều nhiệm vụ hỗ trợ hành chính, bao gồm trả lời điện thoại, chào đón và tiếp khách cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đặc biệt.

Các khóa học trong chương trình: 21 khóa học

Số tín chỉ: 34 tín chỉ

 • Làm việc đội nhóm hiệu quả
 • Thể hiện sự nhạy bén về văn hóa và xã hội
 • Tham gia thực hành làm việc an toàn
 • Đảm bảo vệ sinh trong dịch vụ khách sạn
 • Tham gia thực hành làm việc an toàn
 • Làm việc hiệu quả trong ngành dịch vụ khách sạn
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Huấn luyện người khác về kỹ năng công việc
 • Giao tiếp tại nơi làm việc
 • Cung cấp thông tin cho du khách
 • Tham gia vào các hoạt động làm việc bền vững
 • Xác định các mối nguy hiểm, đánh giá và kiểm soát các rủi ro an toàn
 • Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành lý
 • Cung cấp dịch vụ 
 • Tiến hành kiểm tra ban đêm
 • Cung cấp dịch vụ lưu trú
 • Dịch vụ đặt chỗ
 • Tiến hành đặt chỗ trực tiếp cho khách hoặc thao tác đặt chỗ trên máy tính
 • Cung cấp các dịch vụ tìm đồ thất lạc
 • Nguồn và thông tin hiện tại
 • Giải quyết các yêu cầu khác của khách hàng