Tag Archives: phục vụ

Home Posts tagged "phục vụ"
No Image Found

Waiter/Waitress (Phục vụ)

Chương trình này được thiết kế để đào tạo cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí Phục vụ...