Tag Archives: Restaurant

Home Posts tagged "Restaurant"
No Image Found

Waiter/Waitress (Phục vụ)

Chương trình này được thiết kế để đào tạo cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí Phục vụ...

No Image Found

Bartender (Pha chế)

Chương trình này được thiết kế nhằm đào tạo cho học viên những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí p...