Waiter/Waitress (Phục vụ)

Chương trình này được thiết kế để đào tạo cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí Phục vụ. Nhân viên phục vụ sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động hiệu quả của nhà hàng và quầy bar bằng cách duy trì một môi trường làm việc sạch sẽ và có tổ chức, tương tác với khách hàng, nhận đơn đặt hàng và phục vụ đồ ăn và thức uống, đánh giá nhu cầu và sở thích của khách hàng, đề xuất thực đơn và chia sẻ thông tin với khách quen của nhà hàng.

Các khóa học trong chương trình: 22 khóa học

Số tín chỉ: 45 tín chỉ

 

 • Làm việc đội/nhóm hiệu quả với người khác
 • Đảm bảo vệ sinh trong dịch vụ khách sạn
 • Nguồn và cách sử dụng thông tin về ngành khách sạn
 • Tư vấn về các loại rượu 
 • Thể hiện sự nhạy bén về văn hóa và xã hội
 • Thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thực hành làm việc an toàn
 • Đưa ra lời khuyên về cách kết hợp thực phẩm và đồ uống
 • Làm việc hiệu quả trong ngành dịch vụ khách sạn
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Huấn luyện cho mọi người về kỹ năng công việc
 • Phục vụ đồ ăn thức uống
 • Tư vấn về các loại bia, rượu mạnh và rượu dùng sau bữa ăn
 • Tư vấn về rượu vang Úc
 • Tư vấn về các loại rượu nhập khẩu
 • Tư vấn về thực phẩm
 • Cung cấp dịch vụ phòng
 • Giao tiếp tại nơi làm việc
 • Tham gia vào các hoạt động làm việc bền vững 
 • Xử lý và phục vụ pho mát
 • Tham gia thực hành xử lý thực phẩm an toàn
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống tại bàn